Kartellsaken

Over 3,5 milliarder euro i bøter | Tusenvis av bedrifter verden over krever kompensasjon | La oss kreve kompensasjon også for din bedrift

Krav for å kunne delta:

 • Hver lastebil din bedrift melder på i klagesaken må være kjøpt ny, eller leaset, i perioden mellom 1997 og 2016.
  • Det gjør ingen ting om bedriften ikke lenger eier lastebilen.
 • Videre må den være en av følgende modeller, over 6 tonn totalvekt, med en minimumsverdi (da den var ny) på 35.000 EUR:
  • DAF:
   • Tractor: CF, XF, AE
   • Rigid: LF
  • Iveco:
   • Tractor: Eurostar, Stralis
   • Rigid: Eurocargo, Eurotrakker, Eurotech, Trakker
  • MAN:
   • Tractor: TGA, TGX
   • Rigid: CLA, TGL, TGM, TGS, L2000, M2000, F2000
  • Daimler (Mercedes):
   • Tractor: Actros, Arocs
   • Rigid: Atego, Axor, Econic
  • Renault:
   • Tractor: Magnum, Premium, T series
   • Rigid: C, Kreax, Midlum, Midliner, Premium Lander, Puncher
  • Scania:
   • Tractor: R
   • Rigid: P, G
  • Volvo:
   • Tractor: FH12, FH13, FH16
   • Rigid: FL5, FL7, FL10, FL12, FM7, FM9, FM10, FM11, FM12, FM13, FE

Krev den rettmessige kompensasjonen!

 • Få refusjon for lastebiler kjøpt nye eller leaset i perioden 1997-2016.
 • Produsentene dannet et kartell og hadde et ulovlig prissamarbeid i årevis, noe som gjorde lastebilene langt dyrere (opptil 22% ulovlig prispåslag) for kundene.
 • Produsentene trodde de kunne komme unna med det, men de tok feil.
 • Både DAF, Iveco, MAN, Mercedes, Renault, Scania og Volvo er funnet skyldige og bøtelagt av EU-kommisjonen.
 • Tusenvis av bedrifter verden over krever nå kompensasjon.
 • Nå kan også din bedrift kreve kompensasjon for å ha vært berørt av skandalen.
 • I tillegg til å kreve tilbake det ulovlige prispåslaget, kan du også kreve renter, fra kjøpstidspunktet og frem til i dag.

Kartellsaken

Påmelding til Kartellsaken.no sin gruppeklage mot DAF, Iveco, MAN, Mercedes, Renault, Scania og Volvo.

Vi samler sammen deltakerne, sorterer i ulike grupper og holder alle påmeldte orientert gjennom hele prosessen. Påmeldingsavgiften går til klageprosessen, markedsføring, administrasjon og drift.
Ved å registrere lastebiler for gruppeklagen, aksepteres at Kartellsaken.no mottar 30% av oppnådd kompensasjon som suksesshonorar. Eventuelle tilleggsbetalinger vil bli fratrukket dette suksesshonoraret.

TRYKK HER for å se hva som må gjøres etter påmelding.

Det å gå til sak

Om produsentene ikke ønsker å komme frem til en løsning, er retten siste instans. Siden det å gå til rettssak er både tidkrevende og dyrt – og slett ikke uten risiko – lar man stort sett være å ta saker til retten.

Vi synes det er feil at lastebilprodusentene slipper unna, bare fordi det er tungvint og risikabelt for kunden å få dem til å utbetale en rettmessig erstatning. Kartellvirksomhet er ulovlig, og de er allerede dømt av EU-kommisjonen.

Derfor vil vi samle sammen flest mulig av de som har et krav, for så i samarbeid med dyktige advokater, kreve tilbake en rettmessig kompensasjon.

Ikke ta all risiko med en rettssak på egenhånd!

Det å vinne frem i retten

Med EUs søkelys på seg, er lastebilprodusentene nødt til å innrette seg etter regelverket for fremtiden, men hva med alle bedriftene som er berørt av svindelen?

Erfaringsmessig, er det kun de som krever en kompensasjon som ender opp med å få den. Vi har retten på vår side – EU har allerede ilagt dem bøter på 3,5 milliarder euro, men vi vinner ikke frem om vi ikke tar tak i saken.

Det er pågående rettsprosesser i både England, Nederland og Tyskland, samt at både Posten, Tine og Diplom Is har satt i gang egne prosesser i Norge. Det at andre, store, norske selskap ligger foran oss i prosessen, er et stort pluss for saken.

Ønsker du å slå følge?

Sammen er vi sterke

Siden tusenvis av bedrifter i alle størrelser er berørt av lastebilprodusentenes kartellvirksomhet, ønsker vi å samle sammen flest mulig i en stor og handlekraftig gruppe, for å oppnå et best mulig resultat for samtlige.

Selv om man stort sett er fornøyd med handelen, er et ulovlig prispåslag absolutt noe man må ta tak i.

Vi gir misfornøyde lastebileiere muligheten til å samle seg i en slagkraftig gruppe, for å rette sine krav og motta den kompensasjonen de fortjener.

Ja, og vi gjør selvsagt hele jobben.

Sørg for at også din bedrift blir kompensert!

Det å delta i Kartellsaken fungerer som følger:

1

Påmelding

Om du og din bedrift ønsker å delta i klagesaken, så meld deg på nå.

Påmeldingsavgiften er på kun NOK 980 per påmeldte lastebil. Dette er for ingen ting å regne, men mange bekker små..

For denne prisen, ville du trolig fått kun noen minutter hos en advokat, og det er begrenset hva vedkommende kunne ha utrettet på denne tiden.

Minimum 50% av påmeldingsavgiften settes av til selve klageprosessen, mens resten går til markedsføring, administrasjon og drift.

Vi vil i tillegg hente inn støttespillere til saken, og innhentet kapital fra disse vil i sin helhet gå til selve klageprosessen. Vi dekker selv kostnaden med å belønne støttespillerne.

2

Oppfølging

Vi samler sammen deltakerne, sorterer i ulike grupper og holder alle påmeldte orientert gjennom regelmessige nyhetsbrev, der vi oppdaterer om fremdriften i arbeidet gjennom hele sakens levetid.

Vi tar forbehold om at det kan bli aktuelt med ytterligere innbetaling, avhengig av hvordan saken utvikler seg, eller hvilken prosess som blir aktuell. Det ville for eksempel ha stor betydning om vi skulle kreve erstatning for 100 eller 10.000 lastebiler i gruppeklagen. Videre vil innhentet beløp fra støttespillerne ha stor innvirkning, dersom det er få deltakere.

Erfaringsmessig tar større gruppeklager rundt et års tid, fra de første henvendelsene om erstatning sendes, til saken er ferdig avklart.

Det er mange fordeler med å stå sammen som en slagkraftig gruppe i møte med så store og ressurssterke motparter. I og med at svindelen foregikk i hele 14 år, bør vi absolutt klare å samle en sterk gruppe.

3

Forhandling

Vi samarbeider med advokater, som vil bistå videre i prosessen med å finne en løsning, dersom det blir behov for rettslig avklaring.

Advokatene vil også bistå i å utarbeide strategier for hvordan saken bør løses. Allerede ved påmelding, setter vi av midler til det juridiske arbeidet.

Samtlige større klagesaker vi tidligere har vært involvert i, har vært løst ved forlik, uten dyre rettsprosesser.

4

Resultat

Om vi vinner frem, mottar du 70% av kompensasjonen. De resterende 30% går til oss og de som har hjulpet oss underveis i arbeidet – blant annet støttespillerne. Denne delingsmodellen, der vi alle vinner på et best mulig resultat, sørger for at vi alle vil gjøre vårt ytterste for å oppnå en høyest mulig erstatning.

Ved å delta i gruppen, er din bedrifts økonomiske risiko begrenset til påmeldingsavgiften.

Dette betyr at prosessen blir langt rimeligere og inneholder en betydelig lavere risiko enn om du skulle igangsatt en omfattende klageprosess på egenhånd.

Om det skulle bli aktuelt med tilleggsbetaling, vil dette være noe du i så fall tar stilling til senere i prosessen, basert på de opplysninger som da foreligger. Vår ambisjon er å gjøre prosessen kostnadsbesparende og effektiv.

Eventuell tilleggsbetaling vil bli fratrukket vår del av kompensasjonen, slik at din kostnad maksimalt vil utgjøre påmeldingsavgiften, samt 30% av kompensasjonen.

Kartellsaken

Påmelding til Kartellsaken.no sin gruppeklage mot DAF, Iveco, MAN, Mercedes, Renault, Scania og Volvo.

Vi samler sammen deltakerne, sorterer i ulike grupper og holder alle påmeldte orientert gjennom hele prosessen. Påmeldingsavgiften går til klageprosessen, markedsføring, administrasjon og drift.
Ved å registrere lastebiler for gruppeklagen, aksepteres at Kartellsaken.no mottar 30% av oppnådd kompensasjon som suksesshonorar. Eventuelle tilleggsbetalinger vil bli fratrukket dette suksesshonoraret.

TRYKK HER for å se hva som må gjøres etter påmelding.